top of page

Begeleider van 
Verandering

DEIB: Diversiteit, equity, inclusie & belonging
 

Diversiteit: de mix van verschillen tussen mensen: demografische (leeftijd, religie, geslacht, seksuele diversiteit, cultuur), fysieke, maar ook verschillen in karakters, opleidingsniveau, vakgebieden, organisatiecultuur, etc.

 

Inclusie: de inclusie in de samenleving van kansarme groepen op basis van gelijke rechten en plichten. Inclusie staat tegenover uitsluiting en discriminatie. 

Equity: het doel om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot een eerlijke behandeling, gelijke kansen en vooruitgang. Tegelijkertijd het identificeren en weg nemende van barrières die sommige groepen ervan weerhouden om volledig deel te nemen.

 

Belonging: Een gevoel van verbondenheid houdt meer in dan alleen kennismaken met andere mensen. Het is gericht op het verkrijgen van acceptatie, aandacht en steun van alle leden van de groep en het geven van dezelfde aandacht aan andere leden.

Una Collective is een facilitator van verandering. Gestelde doelen voor meer diversiteit in je organisatie zonder concrete acties zijn enkel lege beloftes. Una Collective biedt de enige missie gedreven oplossing die jou ondersteunt in het stellen van je doelen en deze vervolgens ook meetbaar en daarmee haalbaar maakt.

 

We combineren op maat gemaakte consultancy met onze eigen technologie om bedrijven te ondersteunen in het creëren van meer gender equitable, divers en inclusieve organisaties.

Wij geloven dat elke organisatie uniek is en een eigen manier heeft om de cultuur te 

transformeren, waarbij het geen wat men uniek maakt  centraal staat.

bottom of page